ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

จำหน่ายและรับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพดี

จำหน่ายและรับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพดี

จำหน่ายและรับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพดี

เจริญอินทรียภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพดี

ปุ๋ย เป็น วัสดุที่ให้สารอาหารกับพืช หรือ ช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

พืชต้องการธาตุอาหาร 16 ชนิดได้แก่ ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กำมะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานิส ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ในจำนวนนี้ ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน พืชได้รับจากน้ำและอากาศ ส่วน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม พืชต้องการในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆ (ซึ่งถูกจัดเป็นธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย) และในดินมักมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมธาตุเหล่านี้โดยการให้ปุ๋ย ปุ๋ยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี (หรือเรียกอีกอย่างว่า ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์)

ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น จากหิน เหมือนแร่ต่างๆ หรือ จากการสังเคราะห์ขึ้นทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต หินฟอสเฟตบด ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ

ปุ๋ยเคมี จะมีส่วนผสมของธาตุอาหารหลักของพืช (ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ โปแตสเซียม) ในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์จึงทำให้ปุ๋ยเคมีได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้ปุ๋ยเคมีได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ แต่ถึงแม้ว่า “ปุ๋ยเคมี” จะมีธาตุอาหารพืชเข้มข้นกว่า “ปุ๋ยอินทรีย์” แต่ปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งและร่วนซุย ได้อย่างปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่มักไม่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่มีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ของเราเหมาะสำหรับพืช เพราะอะไร ?

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช

ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด ซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตและจะจำหน่ายได้ต้อง

- มีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20
– มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
– มีค่าไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 มีค่าฟอสฟอรัส (P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
– มีค่าโพแทสเซียม (K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5

คุณรู้หรือไม่ว่า? มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่เกษตรกรต้องการเป็นอย่างมาก

มูลค้างคาว เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็เพราะ คุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่ามี ประโยชน์ต่อพืชมากมายมหาศาล ในขณะเดียวกันก็เป็นของที่หาได้ยากเพราะค้างคาวไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงกันได้ โดยทั่วไป โดยบริษัทฯผู้ผลิตปุ๋ยเป็นผู้ได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งสามารถป้อนวัตถุดิบมูลค้างคาวเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยได้อย่างต่อ เนื่อง ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพไปยังรุ่นสู่รุ่นเป็น ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเชิงผสม จากมูลค้างคาว ชนิดเม็ดปั้นเป็นเนื้อเดียวกัน มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้านทานโรครากเน่า โคนเน่า มีอินทรียวัตถุ ช่วยปรับสภาพดิน ให้ร่วนซุย พืชจึงเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผล สมบูรณ์ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง สามารถใช้ได้ดีกับทุกพืชทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ

ข้อดีของปุ๋ยมูลค้างคาวเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น

2. ปุ๋ยมูลค้างคาวนอกจากจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยทำให้ดินร่วนดินซุย

3. ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม คลอลีน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป

4. ในมูลค้างคาวมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษจึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ทั้ง ใน พืชผัก พืชสวน พืชไร่และไม้ดอก ไม้ประดับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชาติ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี

ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยดีใช้แล้วรวย

ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยดีใช้แล้วรวย

ทำไมต้องเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์ มูลค้างคาว 100% ของเรา ?

1. ปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้ต้นทุนปุ๋ยต่ำลง ใช้ต้นทุนปุ๋ยประมาณ 600-800 บาทต่อ 1 ไร่

2. ปุ๋ยผลิตจากมูลค้างคาวสายพันธุ์กินแมลง คือค้างคาวปากย่น ไม่ใช่มูลค้างคาวในป่าทั่วไป เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก

3. ปุ๋ยผลิตจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ได้สัมปะทานมูลค้างคาวที่ถูกต้องจากทางราชการ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาล ขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว แถบนครสวรรค์-กำแพงเพชร

4. ปุ๋ยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นนานหลายสิบปี และที่ผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯขาย เป็นเกรดเดียวกัน

5. ปุ๋ยมีธาตุอาหารครบ 13 ชนิดจาก 16 ชนิดที่พืชต้องการ คือ N,P,K,Ca,Mg,S,Fe,Zn,Cu,Mn,B,Mo,Cl และมีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % มากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ คืออยู่ที่ 20%

6. ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้ได้นานประมาณ 28-30 วัน

7. ปุ๋ยผลิตโดยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่มีการผสมสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อพืชเพื่อเพิ่มน้ำหนักถุง เช่น หิน กรวด ทราย ทำให้ปุ๋ยของเรามีคุณภาพที่ดีเหมือนกันในทุกถุง และมีสา่รอาหารที่พืชต้องการอย่างถูกต้อง ตามที่ระบุไว้บนฉลากถุง 100%

8. ปุ๋ยมูลค้างคาวของเราเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกับ นาข้าว สวนยางพารา ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชล้มลุก ไม้ยืนต้น ฯลฯ

9. ปุ๋ยเป็นบริษัทของคนไทย ผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เหมาะสำหรับเกษตรกรชาวคนไทยทั่วประเทศ

ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกเพื่อนำไปขายก็ได้ สมัครสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ ท่านใดทำเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน หรือมีญาติพี่น้องที่เป็นเกษตรกร สามารถแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจรที่ดีสุดยอดได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ => คลิกที่นี่

คลิก เข้าชมเว็บเพิ่มเติมได้ที่นี่ => www.kasetpui.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณ พลยุทธ (ยุทธ) โทร : 086-399-1714, 086-304-3334

พลยุทธ อินพันธ์คำ (ยุทธ) โทร 086-399-1714

พลยุทธ อินพันธ์คำ (ยุทธ) โทร 086-399-1714